شرکت سراسری رهگذر نوین مایل به استخدام افراد واجد شرایط زیر است : ۵ راننده پایه یک با مدارک کامل جهت کار تریلی ۷ پیک موتوری (بدون موتور) ۴ راننده پایه یک ترانزیت حد اکثر سن : ۴۵ سال مناطق کار : تهران٫ اصفهان٫ شیراز٫ مازندران٫ تبریز٫ گیلان٫ کرمانشاه داوطلبان مشخصات خود و اسکن هر [...]